Ontwerpwedstrijden - Ideeënprijsvraag Noord-Zuidlijn
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Ideeënprijsvraag Noord-Zuidlijn

Stichting Leve de Bouwput schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit onder professionele kunstenaars, ontwerpers, architecten, componisten, choreografen, theatermakers, schrijvers en filmmakers  in Nederland met de vraag om één van de twee technische aspecten te kiezen die gebruikt worden bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam en die voor het publiek niet waarneembaar zijn, en dit aspect te interpreteren en bovengronds beleefbaar te maken. Het ene aspect betreft het ondergronds boren van tunnels, het andere het meten van trillingen in de gevels.

Procedure
Bij de eerste selectieronde worden 25 ideeën geselecteerd, waarna er op grond van cv en documentatie, vier deelnemers worden toegelaten tot de tweede ronde. Aan hen wordt een meervoudige opdracht verstrekt voor uitwerking van hun idee in een schetsontwerp. Er kan een vervolgopdracht voor realisatie van de ideeën worden verstrekt. 

Resultaat 
Een meervoudige opdracht wordt verstrekt aan Anno Dijkstra, Geert Mul, Martijn Schoots en The One Minutes Stichting. 

Opdrachtgever
Stichting Leve de Bouwput


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.