Ontwerpwedstrijden - Ontwikkeling Centrumkwadrant Overvecht
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Ontwikkeling Centrumkwadrant Overvecht

Gemeente Utrecht nodigt marktpartijen uit tot het maken van een ontwikkelingsvisie voor het centrumkwadrant van de Utrechtse wijk Overvecht en een bod uit te brengen op de gronden. Gevraagd wordt om rond de 450 woningen aan de locatie toe te voegen en daarnaast kantoren, winkels, parkeervoorzieningen en sociaal/culturele voorzieningen. De opdrachtgever is voornemens de opdracht te gunnen aan de marktpartij met de beste visie.

Resultaat 
De opdracht wordt gegund aan de combinatie Johan Matser Projectontwikkeling (Synchroon), Amvest en Woningcorporatie Bo-Ex met KCAP.

Opdrachtgever
Gemeente Utrecht


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.