Ontwerpwedstrijden - De Kanaallocatie
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

De Kanaallocatie

Woningstichting Leusden schrijft een meervoudige opdracht uit onder Op ten Noort Blijdenstein, Poolen architecten en Van den Berg met de vraag om een schetsontwerp voor een appartementengebouw voor de kanaallocatie in Leusden met minimaal 50 appartementen verdeeld in huur en koop. De opdrachtgever heeft de intentie de vervolgopdracht te verstrekken aan de deelnemer wiens ontwerp als beste wordt aangewezen.  

Resultaat 
De opdracht wordt gegund aan Op ten Noort Blijdenstein.

Opdrachtgever
Woningstichting Leusden


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.