Ontwerpwedstrijden - Herinrichting Wilhelminaplein
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Herinrichting Wilhelminaplein

Gemeente Eindhoven schrijft i.s.m. BNA Kring Zuidoost-Brabant en Architectuurcentrum Eindhoven ACE een openbare projectprijsvraag uit onder leden van de BNA Kring Zuidoost-Brabant en/of architecten woonachtig in het gebied van de Kring Zuidoost-Brabant, alsmede studenten. Gevraagd wordt om een schetsontwerp voor de herinrichting van het Wilhelminaplein te Eindhoven.  
De opdrachtgever is voornemens de opdracht tot uitvoering van het plan te verstrekken aan de inzender van het winnende plan.

Resultaat   

  • 1e prijs: KW1880, Bert Dirrix en Paul Diederen
  • Eervolle vermelding: Voloof, Rob Meurders, Karel van Eijken, Marco Vlemmix, Rachel Savelsbergh
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.