Ontwerpwedstrijden - Pastoor Bartenbrug, van Bartjes naar Binnenstad
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Pastoor Bartenbrug, van Bartjes naar Binnenstad

Gemeente 's-Hertogenbosch schrijft i.s.m. het Bossche Architectuur Initiatief BAI en BNA Kring 's-Hertogenbosch een openbare projectprijsvraag uit met de vraag om een ontwerp voor een brug, inclusief fundering, als spil tussen de middeleeuwse stadsuitleg van het Hinthamereinde en de buurt Hinthamerpoort, onderdeel van de Graafsewijk. 

Procedure
Het programma voor de prijsvraag is in grote lijnen opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. BNA Kring 's-Hertogenbosch heeft het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd over de opstelling van het prijsvraagprogramma.
Aan de winnaar van de prijsvraag wordt de vervolgopdracht voor de realisatie van de verdere ontwerpwerkzaamheden verstrekt.

Resultaat 
Het plan Contrast van Inge Burg (bureau Burg) is als winnend plan aangewezen.  

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.