Ontwerpwedstrijden - Pilot Verzorgingsplaats van de toekomst
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Pilot Verzorgingsplaats van de toekomst

Rijkswaterstaat schrijft in het kader van de pilot Wegen naar de Toekomst een aanbestedingsprocedure uit onder architecten en marktpartijen met de vraag om het ontwikkelen van een idee om eenvoudige verzorgplaatsen langs het wegennet te verbeteren.

Procedure
De aanbesteding verloopt in drie fasen. De 1e fase is ingericht als een ideeënprijsvraag. In de 2e fase worden de indieners van de geselecteerde inzendingen gevraagd hun idee uit te werken tot een ontwerp, dat in de 3e fase ook gerealiseerd moet worden op een door Rijkswaterstaat ter beschikking gestelde locatie. Aan de uiteindelijke geselecteerde deelnemer wordt een formele prijsaanbieding gevraagd en na overeenstemming wordt de opdracht gegund. 

Resultaat  
Winnaars 1e fase: Bermland, Armada Outdoor International BV (i.s.m. HVL BV, From AtoB Public Design, VHP Stedebouwkundigen en Interbest) en Rimpeling in het landschap, Noordwestzes Architecten en Ontwerpers.
De opdrachtgever is voornemens de opdracht te gunnen aan Noordwestzes Architecten en Ontwerpers.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.