Ontwerpwedstrijden - Zeesluis Amsterdamse Havens
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Zeesluis Amsterdamse Havens

De Projectorganisatie Zeetoegang IJmuiden (Ministerie Verkeer en Waterstaat, Provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Kamer van Koophandel Amsterdam) schrijft een prijsvraag uit onder marktpartijen met de vraag om originele, creatieve en inventieve ideeën die de bereikbaarheid van het Noordzeekanaal en de financiële en maatschappelijke meerwaarde verbeteren ten opzichte van het referentievariant. 

Procedure
De ingezonden ideeën worden betrokken in het onderzoek van de projectorganisatie Zeetoegang IJmuiden - evenals de oplossingen van Rijkswaterstaat. De bestuurders uit de regio zullen aan minister Peijs een voorstel voor de verbetering van de zeetoegang aanbieden. Vervolgens zal de minister het voorstel bestuderen en haar standpunt bepalen. Uitvoering van de inzending wordt niet gegarandeerd.

Resultaat

  • 1e prijs: Fast Forward, combinatie BAM Civiel & Van Oord Nederland BV
  • 2e prijs: De bakens verzet, combinatie Hollandsche Poort (Ballast Nedam Infra en Ecorys)
  • 3e derde prijs: De vergrote Noordersluis, combinate Arcadis Infra BV, NIB Consult, Incontrol, CFE Beton- en waterbouw BV, en Een nieuwe sluis van zand, Raadgevend Ingenieursbureau Lievense BV. 
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.