Ontwerpwedstrijden - Ontwerp een terp van baggerspecie
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Ontwerp een terp van baggerspecie

WaterINNovatiebron (WINN), het waterinnovatieprogramma van Rijkswaterstaat, 
deelnemers schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit met de vraag om een ontwerp voor een bewoonbare terp van verontreinigde bagger in Nederland. Deze terpen zouden als mogelijke deeloplossing kunnen bijdragen aan het beschermen tegen hoog water en tegelijkertijd een nieuwe bestemming voor verontreinigde bagger kunnen bieden. 

Procedure
De winnaars worden uitgenodigd om hun idee uit te werken in een kijkmodel en dit te presenteren op een door Rijkswaterstaat georganiseerde Terpdag. Daarnaast wil Rijkswaterstaat in 2006 ook daadwerkelijk ervaring opdoen met de bouw van een ‘pilotterp’.  

Resultaat   

  • Winnaar categorie technisch innovatief: Watervast, Robbert de Koning, DIN Arch, Dura Vermeer en Alterra Wageningen UR
  • Winnaar categorie meest kansrijk voor de toekomst: Werk met werk in het kwadraat, Grontmij Nederland
  • Winnaar categorie Please in my backyard (PIMBY): Spaarkaart, Arcadis, Attika & Park.   
Opdrachtgever
WaterINNovatiebron

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.