Ontwerpwedstrijden - Werkplaats in de wijk
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Werkplaats in de wijk

Kamer van Koophandel Amsterdam schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit onder studenten met de vraag om een bedrijvencentrum in de woonwijk, waar ambachtelijke bedrijven zich zouden kunnen vestigen te ontwerpen. 

Resultaat 
Winnaars: Jaap Brouwer (Soeters Van Eldonk architecten) en Daniël Leenders (6to9DESIGN) (Academie van Bouwkunst Amsterdam) en Jan-Paul Koning (BEELEN|CS architecten) (TU Delft). 

 

Opdrachtgever
Kamer van Koophandel Amsterdam

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.