Ontwerpwedstrijden - De Romeinse Lijn, van Levanum naar Laurum
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

De Romeinse Lijn, van Levanum naar Laurum

Provincie Utrecht schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit onder teams van ontwerpers met de vraag om een integrale visie te ontwikkelen waarin de ruimtelijke en landschappelijke betekenis van de Utrechtse Limes als lint zichtbaar gemaakt wordt, geïllustreerd aan de ruimtelijke consequenties voor de 'parel Fort Vechten' en twee parels.

Procedure
Genomineerde teams worden gevraagd het ontwerp in een tweede ronde uit te werken. De provincie zal een (financiële) inspanning doen om één of meerdere van de genomineerde ontwerpen uit te laten voeren. 

Resultaat

  • 1e prijs: A Tempore Romanorum-Sinds de Romeinen, Joris Jacobs, Paul Gerretsen, Bas Princen, Wouter van den Dries en Milica Topalovic.
  • Gedeelde 2e prijs: De Ommekeer, Ad Kil, Ronald Koster en Marinus Kooiman, en CITROEN, Daniëlle Huls, Lada Hršak en Susann Rittermann.  
Opdrachtgever
Provincie Utrecht


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.