Ontwerpwedstrijden - Ideeënprijsvraag Glastuinbouw Zuidplaspolder
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Ideeënprijsvraag Glastuinbouw Zuidplaspolder

De Stuurgroep Glastuinbouw Zuidplaspolder schrijft een prijsvraag uit onder de combinaties BVR/Dura Vermeer/VEK o.l.v. Riek Bakker, MVRDV/Vista van der Zande Floradvies en Optima Somma o.l.v. Winy Maas en Mecanoo/groAdvies o.l.v. Francine Houben met de vraag om nieuwe ideeën voor de ruimtelijke en programmatische mogelijkheden van glastuinbouw binnen een verstedelijkingsopgave.

Procedure
De voorstellen zullen dienen als input voor het Intergemeentelijk Structuurplan, dat in 2006 wordt opgesteld door de vijf gemeenten in de Zuidplaspolder, de provincie en het waterschap. De uitschrijver behoudt zich het recht voor om een mogelijke vervolgopdracht aan een van de deelnemers, dan wel een combinatie, dan wel aan een niet bij deze ideeënprijsvraag betrokken partij te verstrekken.
 
Resultaat 
Aan de combinaties BVR/Dura Vermeer/VEK o.l.v. Riek Bakker en Mecanoo/groAdvies o.l.v. Francine Houben wordt een vervolgopdracht verstrekt voor uitwerking van hun inzending. 

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.