Ontwerpwedstrijden - Ontwerpwedstrijd brug Keern
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Ontwerpwedstrijd brug Keern

Gemeente Hoorn vraagt om een voorlopig ontwerp van een brug voor fietsers en voetgangers over de Provincialeweg in Hoorn en nodigt daartoe drie architectenbureaus uit: WEST 8, Venhoeven CS en Drost + van Veen architecten. De opdrachtgever heeft de intentie de vervolgopdracht te verstrekken aan de deelnemer wiens ontwerp als beste antwoord op de opdrachtvraag wordt aangewezen. 

Resultaat 
Het College van B&W heeft, in afwijking van het advies van de beoordelingscommissie, het ontwerp van Venhoeven CS als winnend plan aangewezen. 

Opdrachtgever
Gemeente Hoorn

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.