Ontwerpwedstrijden - Eindeloos, grandioos, studentikoos wonen in Utrecht
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Eindeloos, grandioos, studentikoos wonen in Utrecht

Het Aanjaagteam jongeren- en studentenhuisvesting van de provincie Utrecht schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit onder studenten met de vraag om inspirerende, vernieuwende en prikkelende ideeën die als input kunnen dienen voor een discussie over de minimale kwaliteit en optimale flexibiliteit van jongeren- en studentenhuisvesting.

Procedure
Het aanjaagteam zal zich inspannen om het winnende idee onder te brengen bij een initiatiefnemer die het verder wil uitwerken tot een uitvoerbaar en haalbaar ontwerp en/of het idee in de praktijk wil gaan brengen.

Resultaat 

  • Winnaar: The Rubicle, Annamaria van Enk en Otto Cordero
  • Eervolle vermelding: Studentenstudio C van Erik Cremers en Pascalle Cremers.
Opdrachtgever
Provincie Utrecht

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.