Ontwerpwedstrijden - Recreatie Actueel
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Recreatie Actueel

Kunst en Vormgeving Noord-Holland schrijft i.s.m provincie Noord-Holland een openbare ideeënprijsvraag uit voor een plan van aanpak voor een project dat actuele fenomenen van de cultuur van recreatie zichtbaar maakt én deze fenomenen vervolgens een rol laat spelen bij de herinrichting van recreatiegebied Geestmerambacht. 

Procedure
Een vervolgopdracht in Geestmerambacht behoort tot de mogelijkheden, maar daarover kunnen geen toezeggingen worden gedaan.

Resultaat 
Winnaar: GAMBA! Ginette Blom, Blomontwerpen.

Opdrachtgever
Kunst en Vormgeving Noord-Holland


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.