Ontwerpwedstrijden - Beleger de stad
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Beleger de stad

Jaarlijkse prijsvraag van het Bossche Architectuur Initiatief BAI i.s.m. BNA en gemeente ’s-Hertogenbosch. In de editie van 2005 wordt gevraagd om visies op de omgang met de reconstructie van historische vestingwerken en een ontwerp voor een gebouw op het rondeel Westwal. Gestreefd wordt naar uitvoering van het winnende plan.

Resultaat   

  • 1e prijs: Puntpark, C. Collin, K. Lieb, P. van Assche, J. Groven (Bureau SLA)
  • 2e prijs: Zoom, Perry Maas (Perry Maas Ruimtelijk Ontwerp)
  • 3e prijs: Hangover, Jaap Hoving en Micheal Durgaren
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.