Ontwerpwedstrijden - Nieuwe randen voor het IJmeer
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Nieuwe randen voor het IJmeer

7e Eo Wijers-prijsvraag. De Eo Wijers-stichting schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit voor een bovenlokale ontwerpvisie voor de randen van het IJmeer waarbij aandacht wordt gegeven aan het proces, het draagvlak en een financiële onderbouwing op hoofdlijnen. De plannen moeten aansluiting vinden bij de streek en het realisatietraject dat gaat volgen.

Procedure
Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. De Eo Wijers-stichting heeft het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd voor overleg over de opstelling van het prijsvraagprogramma.
De stichting daagt de politiek uit mee te denken over daadwerkelijke uitvoering van onder meer nieuwe waterstaatkundige werken uit het winnende ontwerp.

Resultaat

  • 1e prijs: Markeroog, West 8 urban design & landscape architecture bv (olv Adriaan Geuze), Boskalis bv (Marco Tanis), AT Osborne (Albert de Vries) en Witteveen + Bos (M. Klinge).
  • 2e prijs: De IJ-werken, Dijk&co Landschapsarchitectuur (olv Rob van Dijk), Annemiek Diekman Landschapsarchitecten (Annemiek Diekman), Karin Laglas, Inge Paessens, Merijn Groenhart, Wouter Veldhuis, Sybrant van der Werf en Tobias Woldendorp (team stad&regio, DSP-groep).
Opdrachtgever
Eo Wijers Stichting


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.