Ontwerpwedstrijden - ProRail PrijsVraag
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

ProRail PrijsVraag

ProRail schrijft een ideeënprijsvraag uit om het aantal reizigers op regionale lijnen te vergroten en de kosten te verlagen. Deelname staat open voor iedereen. ProRail stelt vier keer € 20.000 beschikbaar voor de uitwerking van de vier beste ideeën. Voor de realisatie van de winnende oplossing stelt ProRail tenminste € 100.000 beschikbaar.

Procedure
De openbare ideeënprijsvraag is niet opgesteld conform het model voor een prijsvraag uit Kompas bij prijsvragen en meervoudige opdrachten.

Resultaat
De jury heeft ARCADIS – RVDB als winnaar aangewezen.


Opdrachtgever
ProRail


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.