Ontwerpwedstrijden - Gekrulde ruimte
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Gekrulde ruimte

De Raad voor Ruimtelijk, Milieu en Natuuronderzoek schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit met de vraag om voorstellen voor het ontwikkelen van een methode voor een gesprek tussen professional en leek over ruimtebeleving. Dat kan gaan om een website waarop op de wensen van mensen ten aanzien van hun woning duidelijk worden, om een regieaanwijzing voor een gespreksleider om een gesprek te voeren of om een (simulatie)spel waarin verborgen wensen en verlangens van spelers over ruimte aan het licht komen. De ideeën zullen worden gebruikt voor een publicatie over gespreksvormen voor gesprekken tussen leek en professional over ruimtebeleving.

Resultaat

  • 1e prijs: Ik ben professional, ik ben leek, ik ben …, Hans Vermeulen, Martine de Wit (DUS architecten)
  • 2e prijs: Samenscholing, Ineke Hulshof, Roeland de Bruijn, Pieter Bijker (Hulshof Architecten bv)
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.