Ontwerpwedstrijden - Ruimte voor Kinderen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Ruimte voor Kinderen

Het Waarborgfonds Kinderopvang schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit voor een accommodatie voor 88 kinderen van 0 – 12 jaar met alle bijbehorende functies. Het Waarborgfonds is voornemens om toepassing van de ingediende ideeën te stimuleren bij kinderopvangondernemers en overige potentiële opdrachtgevers, zoals gemeenten, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties.

Procedure
Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. Het Waarborgfonds Kinderopvang heeft het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd voor overleg over de opstelling van het prijsvraagprogramma.

Resultaat 

  • 1e prijs: niet toegekend
  • Gedeelde 2e prijs: De Sjop, WTS Architecten / Don Monfils en ARchitecToebast / Karlijn Toebast; pedagogische visie van Kinderopvang De Bevelanden, Elly Brand i.s.m. Bas Talens en Jana Geschiere Vlasova
  • Gedeelde 2e prijs: Speelkamer, Johan de Wachter Architecten / Johan de Wachter, Ana Ruiz, Joana Sancho Torres en Marieke van Hensbergen.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.