Ontwerpwedstrijden - Casa Nova 2006
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Casa Nova 2006

Stadsgewest Haaglanden is op zoek naar een ontwerp voor gestapelde en duurzame woningen op één van de drie gegeven locaties, waarbij aantallen, typen en bouwhoogten vrij zijn. De woningen dienen te beschikken over een buitenruimte en het ontwerp moet aansluiten bij de omringende bebouwing en de omgevingskenmerken van de gekozen locatie.

Procedure
Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. Stadsgewest Haaglanden heeft het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd voor overleg over de opstelling van het prijsvraagprogramma.

Resultaat

  • 1e prijs: Vrij horizontaal, DAVL Studio
  • 2e prijs: Victory Boogie Woogie, J.C. Noort, W.F. Alebeek en S. Grasso
  • 3e prijs: Groenvink, Pasel.Künzel Architects met Alexandra Kern 
Opdrachtgever
Stadsgewest Haaglanden


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.