Ontwerpwedstrijden - Nieuwe toegangen voor de koppen van de Peperklip
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Nieuwe toegangen voor de koppen van de Peperklip

Vestia Rotterdam Feijenoord schrijft een openbare projectprijsvraag uit onder architecten tot 40 jaar met de vraag om een realistisch, uitvoerbaar ontwerp voor de volledige verbetering van de zes entrees van de hoogbouw, dat een oplossing biedt voor de huidige problemen, dat de huurders en passanten een veilige en vertrouwde doorgang naar hun woning biedt, en dat goede mogelijkheden biedt voor beheer en onderhoud op de langere termijn. Aan de winnaar wordt de opdracht tot uitvoering verstrekt.

Procedure
Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. Vestia Rotterdam Feijenoord heeft het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd voor overleg over de opstelling van het prijsvraagprogramma.

Resultaat   

  • 1e prijs: DCCXXXIX, Ilse Bakker (VVK Architektuur en Stedebouw)
  • 2e prijs: Ruba II, Ruud Kouwenberg en Bart Haazen
  • 3e prijs: Open Voeg, Sebastiaan Veldhuizen, Job Nieman en Raul Wallaart (qenep architectuur)
  • Eervolle vermelding: De Peperklip ontluikt…, Hanneke la Mark en Gerd Peters.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.