Ontwerpwedstrijden - Bakens aan het water
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Bakens aan het water

Samenwerkingsverband Gebiedsgericht Cultuurbeleid Rivierenland schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit onder architecten en kunstenaars, dan wel studenten op deze vakgebieden met de vraag om vernieuwende en spraakmakende ideeën voor een baken of keten van bakens die de identiteit van het Rivierengebied versterken. Met het begrip 'baken' wordt gedoeld op een fysiek merkteken dat duurzaam zichtbaar is. De uitschrijver heeft de intentie een opdracht tot realisering van één of meerdere projecten te verstrekken aan één of meerdere deelnemer(s).

Resultaat   

  • 1e prijs: Her-Baken, Machiel Spaan, M3H Bureau voor Samenwerkende Architecten
  • 2e prijs: Op het terras aan de rivier, Sannah Belzer
  • 3e prijs: Verfwerken 2007-2008, Marieke de Keijzer en Daphne van de Wal 
  • Eervolle vermelding: Bakens genoeg! N.A. Pier
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.