Ontwerpwedstrijden - 1:500 Ontwerp Heesterveld
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

1:500 Ontwerp Heesterveld

Ymere schrijft i.s.m. het Nederlands Architectuurinstituut NAi, in het kader van de Ymere NAi prijs 2007, stimuleringsprijsvraag voor wonen en woonomgeving, een openbare ideeënprijsvraag uit met de vraag om een probleemanalyse van het studiegebied van het wooncomplex Heesterveld in de Bijlmer, op grond waarvan ideeën worden ontwikkeld voor een kwalitatief hoogwaardige en duurzame woonomgeving. 

Procedure
Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. NAi en Ymere heeft het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd voor overleg over de opstelling van het prijsvraagprogramma.
Genomineerden uit de openbare ideeënprijsvraag worden in uitgenodigd hun voorstel uit te werken tot een schetsontwerp in een besloten projectprijsvraag. Ymere verstrekt de winnaar van deze tweede fase de opdracht tot uitwerking in een definitief ontwerp, met de intentie tot realisatie.

Resultaat 

  • 1e prijs: Mengen en Loslaten, Micha de Haas architecten
  • 2e prijs: Metrohalte Bijlmerpark, M3H architecten
Opdrachtgever
Ymere
Het Nieuwe Instituut

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.