Ontwerpwedstrijden - Rond de Rotonde
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Rond de Rotonde

De Provincie Utrecht schrijft een prijsvraag uit onder architecten en architectuurstudenten met de vraag om een herontwerp voor de rotonde, dat de visuele chaos terugdringt en de rotonde van een eenvoudige, heldere identiteit voorziet. Het herontwerp moet inspiratie bieden voor de herinrichting en het ontwerp van andere rotondes en een richting aangeven voor 'de ideale rotonde'.

Procedure
Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. De opdrachtgever heeft het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd voor overleg over de opstelling van het prijsvraagprogramma.
De eerste ronde is een openbare ideeënprijsvraag. De tweede ronde is een meervoudige opdracht, waarin de prijsvraaginzending wordt uitgewerkt.

Resultaat
Het plan plein 06 van Koen de Boo en Robbert Jan van der Veen werd als beste inzending aangewezen.

Opdrachtgever
Provincie Utrecht

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.