Ontwerpwedstrijden - VORM: Vondelpark Ontwerpopgave Repetitief Meubilair
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

VORM: Vondelpark Ontwerpopgave Repetitief Meubilair

Stadsdeel Oud-Zuid van de gemeente Amsterdam schrijft i.s.m. Stichting Hart voor het Vondelpark een openbare ideeënprijsvraag uit met de vraag om een schetsontwerp waarin een handschrift wordt ontwikkeld dat toe te passen is op al het repetitieve meubilair van het Vondelpark, dat specifiek wordt op drie onderdelen: zitplaatsen, verlichting en toiletvoorzieningen/kiosken. Aan maximaal 5 genomineerden wordt een meervoudige opdracht verstrekt voor uitwerking van de inzending, met het doel een ontwerp te kiezen voor uiteindelijke realisatie.

Procedure
Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. Pleon heeft het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd voor overleg over de opstelling van het prijsvraagprogramma.

Resultaat
Het ontwerp van Anouk Vogel Landscape Architecture is aangewezen als de beste inzending.  

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam


Documenten
wedstrijdreglement.pdf
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.