Ontwerpwedstrijden - BRAVVO ontwerpwedstrijd 2007
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

BRAVVO ontwerpwedstrijd 2007

Stichting BRAVVO schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit voor het ontwerpen van ofwel een openbare ruimte in een stadswijk, ofwel een particuliere buitenruimte van 5.20 x 12 meter. Deelname staat open voor vormgevers en ontwerpers van buitenruimten, tuin- en landschapsarchitecten, kunstenaars en studenten aan opleidingen van de genoemde vakgebieden.

Resultaat
Eerste prijs: Bram Delfosse en Jonathan Vercruysse. (bron: b-conceptual)

Opdrachtgever
Stichting BRAVVO

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.