Ontwerpwedstrijden - Burgemeester zoekt woning
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Burgemeester zoekt woning

BNA Kring Rijnmond schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit onder architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen, industriële vormgevers en studenten met de vraag om een ontwerp voor een ambtswoning voor de burgemeester van Rotterdam op een zelf te kiezen locatie binnen de gemeentegrenzen. De resultaten worden aangeboden aan de gemeente Rotterdam.

Procedure
Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. BNA Kring Rijnmond heeft het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd voor overleg over de opstelling van het prijsvraagprogramma.

Resultaat

  • 1e prijs: Burgemeester op Stelten, Zeger van der Voet, Philip Luehl (Delft)
  • 2e prijs: Processor MONOLAB architects, Jan Willem van Kuilenburg, Elzbieta Komarzynska, Anna Chlebiñska (Rotterdam)
  • Eervolle Vermelding: Utopie, J. Tromp (Aalsmeer)
Opdrachtgever
BNA Kring Rijnmond


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.