Ontwerpwedstrijden - Prijsvraag 'Schermen voor een betere luchtkwaliteit'
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Prijsvraag 'Schermen voor een betere luchtkwaliteit'

Rijkswaterstaat zoekt een architectenbureau voor het ontwerpen van geluidsschermen waarmee de luchtkwaliteit verbeterd kan worden. Het betreft hier twee percelen te weten: perceel 1 ontwikkelen van schermen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden en perceel 2 ontwikkelen van schermen die op lange termijn gerealiseerd kunnen worden. Middels een openbare projectprijsvraag nodige Rijkswaterstaat architecten uit om ontwerpen in te zenden. Rijkswaterstaat is voornemens aan de winnaars een budget ter beschikking te stellen voor de verdere uitwerking en eventuele realisatie van het ontwerp.

Resultaat

Winnaars perceel 1:

  • Combinatie MOWI Nederland en Bosvariant ScheppingsStrategen
  • Combinatie Tauw B.V. en Holland Scherm B.V.
  • Redubel B.V.
  • Aacoustics B.V.


Winnaars perceel 2:

  • Combinatie DLA+ Landscape architects, Durisol Raalte B.V. en Climate Design Consult
  • TNO
  • Intron B.V.
  • Ballast Nedam Infra B.V.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.