Ontwerpwedstrijden - Prijsvraag voor het ontwerp van de uitbreiding van de Hollandse brug in de A6
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Prijsvraag voor het ontwerp van de uitbreiding van de Hollandse brug in de A6

De Minister van Verkeer en Waterstaat, i.c. Rijkswaterstaat is op zoek naar een realistisch ontwerpvoorstel om de Hollandse Brug te markeren als schakelpunt tussen oud en nieuw land. Hiertoe nodigt hij interdisciplinaire teams uit.

Procedure 
De selectiefase is ingericht als een openbare ideeënprijsvraag. Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. Rijkswaterstaat heeft het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd voor overleg over de opstelling van het prijsvraagprogramma.
De winnaars van de prijsvraag worden toegelaten tot de tweede fase, die is ingericht als een meervoudige opdracht.

Resultaat
Een meervoudige opdracht wordt verstrekt aan:

  • Dubbel NL, Bureau voor Stedebouw en Architectuur Wim de Bruijn
  • Catterpillar, Hans van Heeswijk architecten
  • AAAA, Achterbosch Architectuur en Onix


Eervolle vermelding:

  • Koolzaad, Santman van Staaden Architecten
  • Hollandse Nieuwe, Architektenburo irs. Vegter b.i.
  • De Hollandse Luchtstrook, Royal Haskoning en Strukton Civiel


In juni 2010 heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat besloten dat de voorgenomen uitbreiding van de Hollandse Brug niet doorgaat in verband met te hoge kosten. (bron: Cobouw)

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.