Ontwerpwedstrijden - Hofjes, een nieuw leven voor een klassiek model
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Hofjes, een nieuw leven voor een klassiek model

Openbare ideeënprijsvraag waarin Bravvo, brancheorganisatie voor vormgevers en ontwerpers, aan architecten, medewerkers afd. openbare ruimte van gemeenten, studenten, stedebouwkundigen, ontwerpende hoveniers, kunstenaars en overige groenprofessionals vraagt om een ontwerp voor de buitenruimte van een fictief hofje.

Procedure
Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. Bravvo heeft het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd voor overleg over de opstelling van het prijsvraagprogramma.

Resultaat

  • 1e prijs: Behaaglijk Hof, Froukje Nauta (Landschapsarchitect Elings) en Marian de Vries (mulderendevries architecten)
  • 2e prijs: Witwassen, Karlijn Looman en Jet Schaap
  • 3e prijs: Inside/Outside Treehouse, Anja Janssen
  • Eervolle vermeldingen: www.wiewoonthier.hof plein06, Koen de Boo,Tim Tutert en Robbert Jan van der Veen; 08 Schelpenhof, Gert-Jan Wisse.
Opdrachtgever
Stichting BRAVVO

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.