Ontwerpwedstrijden - Openbare ideeënprijsvraag DROOM N-H
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Openbare ideeënprijsvraag DROOM N-H

De Provincie Noord-Holland is op zoek naar oplossingen voor de grootschalige bouwopgave in de provincie en schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit. Gevraagd wordt om ontwerpen voor een hoogwaardige leefomgeving, gecombineerd met de kernkwaliteiten van het landschapstype en de noodzaak van een CO2 neutrale en klimaatbestendige bouw. De provincie is voornemens de uit de prijsvraag voortkomende ideeën te gebruiken in haar structuurvisie. Het prijsgeld van € 50.000 is bedoeld om het winnende concept verder uit te werken.

Procedure
Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. De Provincie Noord-Holland heeft het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd over de opstelling van het prijsvraagprogramma.

Resultaat
Winnaar: Water voor wonen, Tjeerd Haccoû en Sascha Glasl (Amsterdam).

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.