Ontwerpwedstrijden - Ideeënprijsvraag Deltapoort Ontwerpwedstrijd: Focus voor realisatie
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Ideeënprijsvraag Deltapoort Ontwerpwedstrijd: Focus voor realisatie

8e Eo Wijers-prijsvraag. Eo Wijers-stichting schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit onder multidisciplinaire ontwerpteams met de vraag om voor het gebied tussen Rotterdam en de Drechtsteden een oplossing voor het verschil in dynamiek te bieden en een nieuw evenwicht te scheppen met bestaande en nieuw te ontwikkelen gebiedskwaliteiten. Dit gebied wordt gedomineerd door zeer drukke auto-, spoor- en waterwegen en woonmilieus van matige kwaliteit en heeft dringend behoefte aan een sterke kwaliteitsimpuls.

Procedure
Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. De Eo Wijers-stichting heeft het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd voor overleg over de opstelling van het prijsvraagprogramma.

Resultaat

  • 1e prijs: Kerend Tij, DHV, Enno Zuidema Stedebouw en Espresse Publishing m.m.v. Roel Bakker / BGSV bureau voor stedebouw en Paul van Oort / Van Oort Culturele Zaken
  • Gedeelde 2e prijs: Overhoekse Waard, Lola landscape architects, BVR en WSA Procesarchitectuur en management stedelijke ontwikkeling; Blauw Bloed (KuiperCompagnons).
Opdrachtgever
Eo Wijers Stichting


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.