Ontwerpwedstrijden - Herinrichting Veerplein
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Herinrichting Veerplein

De gemeente Vlaardingen zoekt een architect voor het maken van een schetsontwerp voor de nieuwe inrichting van het Veerplein. De selectiefase is ingericht als een openbare ideeënprijsvraag. Aan de winnaar van de prijsvraag wordt opdracht verstrekt tot nadere uitwerking van het schetsontwerp tot een voorlopig ontwerp, onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming.

Procedure 
Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. De gemeente Vlaardingen heeft het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd voor overleg over de opstelling van het prijsvraagprogramma.

Resultaat

  • 1e prijs: GelukTreurniet Architecten
  • 2e prijs: Architect Movares Nederland BV
  • 3e prijs: Bureau Poelmans Reesink landschapsarchitectuur
Opdrachtgever
Gemeente Vlaardingen

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.