Ontwerpwedstrijden - Verenigt Den Bosch!
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Verenigt Den Bosch!

Jaarlijkse prijsvraag van het Bosch Architectuur Initiatief BAI i.s.m. BNA en de gemeente 's-Hertogenbosch. In de editie van 2008 wordt gevraagd om ontwerpen voor een verbinding over de Zuid-Willemsvaart tussen de Kasterenbrug en het Kruithuis, tegenover de locatie van het Groot Ziekengasthuis. Hiermee wordt ingespeeld op één van de grootschalige en actuele ontwikkelingen binnen 's-Hertogenbosch, het omleggen van de Zuid-Willemsvaart langs de oostzijde van de stad. Door deze ontwikkeling zal er geen beroepsvaart meer over dit tracé binnen de stad varen en staat men voor de opgave dit tracé te herbestemmen. Een koppeling van het centrum van de stad met stadswijk de Muntel is als ontwerpvraagstuk door de gemeente aangedragen.

Resultaat
Uit 28 inzendingen wees de jury het plan SINOPEL van Happel Cornelisse Architecten als winnaar aan. BAI heeft het winnende plan aangeboden aan de gemeente.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.