Ontwerpwedstrijden - Zorgeloos Leven
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Zorgeloos Leven

Hogeschool Zuyd, Academie van Bouwkunst schrijft een prijsvraag uit voor concrete, innovatieve oplossingen voor waargenomen hedendaagse problemen, visionaire concepten en creatieve visies die een nieuwe en humane context creëren voor de wereld van morgen. Jonge ontwerpers kijken in de toekomst en ontwerpen voor zichzelf, ‘for our future-selves’. Producten van de wedstrijd kunnen zijn: ontwerpen, concepten, essays en uiteenzettingen over het thema ‘Zorgeloos Leven’. Deelname staat open voor studenten van de Nederlandse, Duitse en Belgische Academies, hogescholen en universiteiten met de specialiteiten media, productdesign, interieurvormgeving, architectuur, stedenbouw en beeldende kunsten, evenals de studenten van Nederlandse, Duitse en Belgische hogescholen en universiteiten voor verpleegkunde, geriatrie en zorgverlening.
Geldprijzen: eerste prijs: € 1.500, tweede prijs: € 750, derde prijs: € 500.

Resultaat
Het resultaat van de prijsvraag is niet op www.zorgeloosleven.eu gepubliceerd en kon niet door het Steunpunt worden achterhaald. Ook het bureau dat de procedure begeleidde is niet op de hoogte van de uitslag of eventuele stopzetting van de prijsvraag. Informatie over het resultaat is welkom via www.ontwerpwedstrijden.nl
Opdrachtgever
Zuyd Hogeschool


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.