Ontwerpwedstrijden - Openbare ideeënprijsvraag World Sustainability Centre Afsluitdijk
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Openbare ideeënprijsvraag World Sustainability Centre Afsluitdijk

Internationale openbare ideeënprijsvraag met als doel, ideeën voor een World Sustainability Centre Afsluitdijk aan te dragen die in het advies aan het kabinet over de toekomst van de Afsluitdijk een plaats kunnen krijgen. De ideeën moeten betrekking hebben op programma, locatie en huisvesting van het World Sustainability Centre Afsluitdijk. 

Procedure
Het wedstrijdprogramma is opgesteld volgens het modelwedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. Het Duurzaamheidscentrum heeft het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd over de opstelling van het prijsvraagprogramma.

Resultaat
De jury heeft 19 van de 90 inzendingen genomineerd. Deze 19 inzendingen zijn te zien op www.worldsustainabilitycentre.org. Uit deze inzendingen werden vijf winnaars aangewezen:

  • Gedeelde 1e prijs: Bilinear, Stefan Witteman, Jeroen Grosfeld, Kasper Hauschultz Hansen (KOW, Den Haag)
  • Gedeelde 1e prijs: Changing perspectives, Peter van der Helm, Vincent van der Meulen, Tomas van der Meer, Anja Muller (Kraaijvanger Urbis, Rotterdam)
  • 3e prijs: Soms Atoll, Joshua Stein, Thurman Grant, Lisa Hollywood, Darius Woo, Jaclyn Thomforde, Hiroyuki Sugiyama, Yvette Escalante (Radical Craft, Los Angeles)
  • 4e  prijs: Drive On Water, Judith Engbers-Lansink, Jules Lucas, Soenil Bihane (BLM architecten, Enschede)
  • 5e prijs: Esmfa, Mike Kane en Pietro Amorosi (KMKArchitects, Londen)
  • Eervolle vermelding: Enegy Dike, Pierre Belanger, Miho Mazereeuw, Daniel Rabin, Pamela Ritchot, Fadi Masoud (Open Systems, Cambridge, USA).
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.