Ontwerpwedstrijden - Leve de herinnering: Ontwerp een ossuarium om nooit meer te vergeten
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Leve de herinnering: Ontwerp een ossuarium om nooit meer te vergeten

Jaarlijkse prijsvraag van het Bossche Architectuur Initiatief BAI i.s.m. BNA en gemeente ’s-Hertogenbosch; de editie van 2009 op verzoek van de 150 jaar oude begraafplaats Orthen. De prijsvraag betreft een uitwerking van een deel van de Structuurvisie Begraafplaats Orthen (2008). Gevraagd wordt om een ontwerp voor de beëindiging van de centrale as van de begraafplaats, die tevens een verbinding vormt naar het laaggelegen nieuwere deel van de begraafplaats. Aan het eind van deze as dient een ossuarium gerealiseerd te worden. 
De opdracht tot realisatie wordt verstrekt aan de winnaar van de prijsvraag.

Resultaat

  • 1e prijs: Wè doen we met ons moeder? Vincent de Gouw en Kim Brok (ontwerperscollectief)
  • 2e prijs: Eik, Ard Buijssen en Iris Pennock
  • 3e prijs: Knekeldorp, M. Wittevrongel en J. Veltman
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.