Ontwerpwedstrijden - Zwervende erven
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Zwervende erven

Stichting Honderdmorgen schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit met de vraag om vernieuwende en spraakmakende ideeën voor een tijdelijk verblijf voor de toevallige passant langs de rivieren van Lingewaard die de identiteit van het Rivierengebied versterken. Het moet gaan om een fysiek 'verblijf' dat duurzaam zichtbaar is, waarbij te denken valt aan een uitkijktoren, een vogel-spot-huisje, een bankje aan het water of een trekkershut. Rivierklei en de baksteen zijn de belangrijkste ingrediënten van het ontwerp. 
De prijsvraag wordt uitgeschreven i.s.m. met de gemeente Lingewaard, de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat WaterINNovatiebron, Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk Gebied en De Huissensche Waarden. De uitschrijver heeft de intentie een opdracht tot realisering van één of meerdere projecten te verstrekken aan één of meerdere geselecteerde deelnemer(s).

Procedure
Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. Stichting Honderdmorgen heeft het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd voor overleg over de opstelling van het prijsvraagprogramma.

Resultaat
Op 12 september 2009 is de expositie Honderdmorgen 2010 – Zwervende Erven in fort Pannerden geopend. Gedurende 3 weken worden de ingezonden ideeën van meer dan 90 kunstenaars, architecten en vormgevers getoond voor de gelijknamige kunstmanifestatie die medio 2010 plaatsvindt. 
De jury selecteerde 13 ideeën die in de aanloop naar de zomer van 2010 worden uitgevoerd in samenwerking met de steenfabrieken uit de omgeving. De bezoekers aan de tentoonstelling kunnen een inzending kiezen, waaraan een publieksprijs wordt toegekend.

Aarde Water Lucht en Vuur van GilletHeesenNouwens architecten is als winnaar aangewezen. De publieksprijs is toegekend aan Marieke Droesen van Studio Springtij voor het ontwerp De Bovenpoort.

Opdrachtgever
Stichting Honderdmorgen


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.