Ontwerpwedstrijden - Luchtbrug tussen Oogziekenhuis Rotterdam en Koninklijke Visio
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Luchtbrug tussen Oogziekenhuis Rotterdam en Koninklijke Visio

Openbare ideeënprijsvraag, uitgeschreven onder architecten die op de uitschrijfdatum (2 november 2009) 40 jaar of jonger zijn. Het Oogziekenhuis en Visio hebben het voornemen om een directe verbinding tussen beide gebouwen te laten ontwerpen en uit te voeren in de vorm van een luchtbrug. Mede omdat de luchtbrug een relatief kleine, hoewel gecompliceerde, opgave is, is het idee om jonge ontwerpers een kans te geven hun talent en creativiteit in te zetten voor deze ontwerpvraag. Uitvoering kan nog niet worden gegarandeerd.

Procedure
De uitschrijver heeft met het Steunpunt overlegd over de inrichting van de procedure. Het wedstrijdprogramma is opgesteld conform het model-wedstrijdprogramma Kompas bij Prijsvragen.

Genomineerden
De jury heeft vijf inzendingen genomineerd die met hun inzending een inspirerend en realiseerbaar voorstel doen voor een brugverbinding tussen het Oogziekenhuis en Koninklijke Visio. Op woensdag 28 april wordt de winnaar bekend gemaakt.

De genomineerden zijn in volgorde van binnenkomst:
2468 - Zichtbaar Licht, Bint Architecten (Den Haag)
KIJKDOOS, Cimka (Rotterdam)
WALK OF FRAME, De Organisatie (Rotterdam)
Een verbinding met visie, StudiOzo (Voorschoten)
Verbindend ornament, Mens als Maat (Amsterdam)

Resultaat

  • 1e prijs:Verbindend ornament, Rogier Groeneveld (1972) (Mens als Maat, Amsterdam)
  • 2e prijs:Walk of frame Sacha Buck (1982), Laura van Dullemen (1982), Alex van Buren (1976) en Yaron Loman (1978) (De Organisatie, Rotterdam)
  • 3e prijs Een verbinding met visie,Meindert Spijksma (1980) en Sicco de Haas (1977) (StudiOzo, Voorschoten)
  • Eervolle vermeldingen:2468 - Zichtbaar Licht, Michel van den Bogaard (1979), Evert Pronk (1972), Reinier Gernard (1980) en Jasper Pronk (1976) (Bint Architecten, Den Haag); KIJKDOOS, Patrick Meijers (1971) en Jelle Homburg (1980) (Cimka, Rotterdam)
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.