Ontwerpwedstrijden - Een boerderijenfamilie voor de Overdiepse Polder
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Een boerderijenfamilie voor de Overdiepse Polder

Rivierverruiming in de Overdiepse Polder is één van de maatregelen die zijn opgenomen in de planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier. In het verlengde van het projectplan Terpenplan Overdiepse Polder, waarbij veel aandacht uitgaat naar de situering van de dijk en situering van, vormgeving en inrichting van de terpen, streven de betrokken overheden ernaar om samen met de betrokkenen bij de bouw van de boerderijen op de terpen een zekere kwaliteit en eenheid in architectuur te realiseren. De provincie schrijft in overleg met de Stuurgroep Overdiep een besloten ideeënprijsvraag uit onder 25 architectenbureaus met de vraag op hun visie hierop.

De uitgenodigde bureaus zijn: Arcadis, Architectenbureau De Twee Snoeken, Architectenbureau Marius van den Wildenberg, Architectenbureau Paul de Ruiter, Baudoin van Alphen architecten-interieurarchitecten, Bedaux de Brouwer Architecten, Bureau Van der Laan, DAAD Architecten, DLV Bouw Milieu en Techniek, Drost + Van Veen architecten, Faro Architecten, Frans Sturkenboom architect, Grontmij, Grosfeld van der Velde Architecten, Hekkenberg Architects, Hilberink Bosch Architecten, Isis Architectuur, JDvV architecten, Lodehavermansarchitecten, Maas Architecten, MARX & STEKETEE architecten, Next Architects, Onix, Schipperdouwesarchitectuur, SeARCH, Skets Architectuurstudio, TWA Architecten 'De Eendracht' en Wim van Pouderooijen Architecten.

Procedure
De uitschrijver heeft met het Steunpunt overlegd over de inrichting van de procedure. Het wedstrijdprogramma is opgesteld conform het model-wedstrijdprogramma Kompas bij Prijsvragen. Een aantal architecten maakte bezwaar tegen de verhouding tussen het gevraagde en het geboden prijzengeld aan drie aan te wijzen winnaars. De uitschrijver is van mening dat zij een normale procedure heeft gevolgd en daarbij de concurrentie heeft beperkt door een besloten procedure uit te schrijven. Maar de uitschrijver is zich ook bewust van de gespannen marktsituatie en heeft daarom in afstemming met de juryleden besloten de procedure aan te passen en daarmee tegemoet te komen aan het verzoek van de architecten. In de eerste ronde van de prijsvraag wordt nu van de architecten gevraagd om een globale visie in tekst en beeld, zonder ontwerpwerkzaamheden. In de tweede ronde wordt gevraagd om uitwerking van vijf geselecteerde visies op grond van het oorspronkelijke wedstrijdprogramma. De uitschrijver heeft het beschikbare prijzengeld verhoogd, waardoor de vijf deelnemers aan de tweede ronde elk een gelijke vergoeding ontvangen.

Resultaat
14 van de 28 uitgenodigde architecten zonden een globale visie in. Op grond van het advies van de jury nodigde de Provincie Noord-Brabant de volgende architecten uit voor deelname aan de tweede fase:  Hekkenbergarchitects, JDdV architecten, Marx&Steketee architecten, Onix en Schipperdouwesarchitectuur. De sluitingsdatum voor de inzendingen in de 2e fase is 15 maart 2010.

Winnaar
Architect Allart Vogelzang van architectenbureau Onix is met zijn ontwerp Boerdereiland winnaar geworden van de ideeënprijsvraag. Gedeputeerde Hoes zal bij een bijeenkomst op 26 mei 2010 de prijs aan de architect uitreiken.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.