Ontwerpwedstrijden - Aanbesteding architectendiensten voor renovatie van toegangen en stationshallen metro Oostlijn
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Aanbesteding architectendiensten voor renovatie van toegangen en stationshallen metro Oostlijn

Gemeente Amsterdam, Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, zoekt een een architect voor de verbouwing van de metrostations. Middels een architectenselectie wil de dienst drie bureaus selecteren voor een besloten prijsvraag. De dienst is voornemens de opdracht te verstrekken aan de winnaar van de prijsvraag.

Resultaat
De opdracht is gegund aan de architectencombinatie Group A / Fabrique.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.