Ontwerpwedstrijden - Bouw natuurlijk je eigen vrijheid, 't Vaneker
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Bouw natuurlijk je eigen vrijheid, 't Vaneker

Openbare ideeënprijsvraag van de gemeente Enschede voor de nieuw te bouwen wijk 't Vaneker, die in particulier opdrachtgeverschap zal worden gerealiseerd. Met de resultaten van de prijsvraag wil de gemeente inspiratie bieden aan deze opdrachtgevers, om bij bij de uitwerking van hun kavel binnen de clusters van ’t Vaneker te komen tot vernieuwende ontwerpen die de herinnering aan de traditionele Twentse hoeve levend houden.

Procedure
Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. De gemeente Enschede heeft het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd voor overleg over de opstelling van het prijsvraagprogramma.

Resultaat

  • 1e prijs: www.dating-vaneker.nl, Rijnboutt van der Vossen Rijnboutt
  • Gedeelde 2e prijs: Boerenloft, Stereo Architects; 
  • Gedeelde 2e prijs: Boomerang, Florentijn Vleugels Architect;
  • Gedeelde 2e prijs: Meander +, Oliver Ebben Architect; 
  • Gedeelde 2e prijs: Vanekererven 90110, Amber Architectures
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.