Ontwerpwedstrijden - Ontwerpwedstrijd voor ‘oplaadpaal’ voor elektrische auto’s
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Ontwerpwedstrijd voor ‘oplaadpaal’ voor elektrische auto’s

Alliander schrijft in samenwerking met gemeente Arnhem, Syntens en Ontwerp Platform Arnhem een ontwerpwedstrijd uit voor een oplaadpaal voor elektrische auto's. Deelname staat open voor ontwerpers.
Op basis van een conceptschets zullen maximaal vijf deelnemers worden geselecteerd voor uitwerking van de inzending. Hiervoor is een vergoeding van €2.500 per deelnemer beschikbaar. De winnaar mag het ontwerp uitwerken tot een 0-serie van tien stuks en zal hier een marktconforme vergoeding voor ontvangen. de intentie is deze eerste tien palen in de gemeente Arnhem te plaatsen.

Procedure
Het wedstrijdprogramma is opgesteld volgens het model-wedstrijdprogramma,
zoals beschreven in het Kompas.

Resultaat
De jury heeft Loloo, van Floris Schoonderbeek, Dirk Claessens (Sinds 1416) en Maarten Verweij (Sinds 1416) als winnend ontwerp aangewezen.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.