Ontwerpwedstrijden - WoodChallenge 2009
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

WoodChallenge 2009

Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en Centrum Hout schrijven een prijsvraag uit om studenten aan te sporen te excelleren in hout. Opmerkelijke prestaties, technieken, ontwerpen, commerciële of innovatieve en praktisch uitvoerbare ideeën, die leiden tot een verbetering van het gebruik of imago van hout of houtproducten zullen worden gehonoreerd. Deelname staat open voor studenten aan een technische opleiding.
De deelnemers strijden om de WoodChallenge-bokaal. De winnaar van de hoofdprijs ontvangt daarnaast een bedrag van € 1.000,-. Voor de tweede en derde prijs zijn respectievelijk € 400,- en
€ 200,- gereserveerd. Ook kan de jury besluiten tot het uitreiken van een extra aanmoedigingsprijs.

Resultaat
De jury heeft de volgende winnaars aangewezen

  • Gedeelde eerste prijs: Verend Hout, Carolien Laro (HMC mbo vakschool Amsterdam)
  • Gedeelde eerste prijs: Natuurbelevinghostel Munnikenland, Tim van der Grinten en Linda Verhoeven (Avans Hogeschool)

De jury oordeelde dat de verschillen tussen de nummers een en de resterende inzendingen te groot waren om een tweede en derde prijs toe te kennen. De jury heeft besloten twee inzendingen te belonen met een aanmoedigingsprijs:

  • Stoel in de stad, Marjolein Dekker (TU Delft)
  • SlimRenoveren, Sean Vos en Doris de Bruijn (TU Eindhoven)

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.