Ontwerpwedstrijden - In de kiem gescoord - editie 2009 Groen Beton
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

In de kiem gescoord - editie 2009 Groen Beton

Het Cement&BetonCentrum schrijft een ideeënprijsvraag uit om een stimulans te geven aan de verbetering van de milieuprestaties van beton.
Deelname staat open voor iedereen. De eerste prijs bestaat uit een voucher van € 5.000 om het ingezonden idee nader te onderzoeken of uit te werken.

Procedure
Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS.

Resultaat
De jury heeft de inzending van Frank Bucher als winnaar aangewezen.
Opdrachtgever
Cement&BetonCentrum


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.