Ontwerpwedstrijden - BNA Jonge Architectenprijsvraag 2010: De verticale stad voor gezinnen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

BNA Jonge Architectenprijsvraag 2010: De verticale stad voor gezinnen

Op 15 januari 2010 gaat de 12e BNA Jonge Architectenprijsvraag van start, een ideeënprijsvraag met als titel 'De verticale stad voor gezinnen'. Deelname staat open voor alle Nederlandse architecten die op of na 1 januari 1970 zijn geboren. De ontwerpwedstrijd start half februari met een symposium rond de vijf prijsvraagthema’s. De inzendtermijn sluit op 6 april.

Procedure
Het prijsvraagprogramma is opgesteld volgens het modelwedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. BNA heeft het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd over de opstelling van het programma.

Resultaat
De jury heeft de volgende inzendingen als winnaar aangewezen:

  • Manifest voor de stad van iedereen: Chris van den Berk en Joost Mulders (Mulders vandenBerk)
  • SubURBAN Living: Pui Yee Man, Lana Beerends-Du Croq en Dean Moran
  • WOONDAKEN: Evelyn Galsdorf (030ARCHITECTEN) en Sjoerd Schaapveld (Schaapveld Architectuur)


Eervolle vermelding:

  • Groene Stroom (David Hess en Thomas Gillet)

De winnaars zijn uitgenodigd om hun inzending nader uit te werken. Zij werden daarbij gekoppeld aan drie teams van jonge medewerkers van woningbouwcorporatie Ymere en Proper-Stok Ontwikkelaars. Tijdens de Provada op 8 en 9 juni konden bezoekers hun voorkeur uitspreken voor een van de drie uitwerkingen. De bezoekers kozen voor het plan StadZO (Chris van den Berk en Joost Mulders). De tweede prijs was voor Fiscus en de derde prijs voor Woondaken.
Opdrachtgever
BNA


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.