Ontwerpwedstrijden - Nieuw elan voor de buurten uit de jaren '70 en '80
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Nieuw elan voor de buurten uit de jaren '70 en '80

Stimuleringsfonds voor Architectuur en woningbouwcorporatie Haag wonen schrijven in samenwerking met de woningbouwcorporaties Mitros, Portaal en Com.wonen een openbare ideeënprijsvraag uit onder het motto "Nieuw elan voor de buurten uit de jaren '70 en '80." De corporaties hebben diverse complexen, of zelfs hele wijken met complexen uit deze periode op de verbeteragenda staan.

Iedere corporatie heeft voor de wedstrijd zo’n complex of buurt ingediend. Zij nodigen jonge professionals uit om in multidisciplinaire teams, met tenminste één ontwerper, een concreet plan te ontwikkelen dat de complexen en directe woonomgeving nieuw elan geeft. Anders dan bij andere ontwerpwedstrijden maken de teams hun plannen in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Iedere corporatie kiest uit maximaal drie teams een winnaar waarmee zij na afloop in gesprek gaat over het gebruik, de verdere uitwerking of toepassing van de gepresenteerde ideeën. Ieder team krijgt na acceptatie van het ingediende plan een onkostenvergoeding van €2.000. Alle plannen worden bovendien beoordeeld door een vakjury die een overall winnaar aanwijst. Dit team wordt beloond met een geldprijs van €10.000.

Resultaat
De volgende inzendingen werden door de wooncorporaties aangedragen:

  • Mitros: op m'n plek, René Kuiken Urbanism en Maaike Poppegaai (WE architecten);
  • Com.wonen: Van Erfgoed naar Goed Erf, Karin Dorrepaal, Saskia Oranje, Annet van Otterloo en Peter-Paul Smoor;
  • Haag Wonen: Nieuw Elan voor Ammunitiehaven, Pieter Theuws, Rick ten Doeschate, Jaap van der Salm, Daniël de Groot en Teun van den Ende;
  • Portaal: Mirakelsteeg, Posad spatial strategies, Revier Architectuur en Schrijnen Groep.
Mirakelsteeg van Posad spatial strategies, Revier Architectuur en Schrijnen Groep is als algemeen winnende inzending aangewezen.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.