Ontwerpwedstrijden - Meervoudige studieopdracht. Uitgebalanceerd: stedenbouw voor particuliere opdrachtgevers
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Meervoudige studieopdracht. Uitgebalanceerd: stedenbouw voor particuliere opdrachtgevers

Architectuur Lokaal schrijft een meervoudige studieopdracht uit met betrekking tot particulier opdrachtgeverschap en heeft hiertoe veertien architecten uitgenodigd. In de eerste ronde wordt aan veertien ontwerpers gevraagd om een visie op de opgave. Een deskundige jury selecteert vervolgens drie deelnemers op grond van de criteria in het programma. Tijdens de tweede ronde krijgen zij een betaalde opdracht om hun visie uit te werken tot ontwerpideeën en aanbevelingen die bruikbaar kunnen zijn voor de gemeentelijke planvoorbereiding. Zowel de ingezonden visies als de uitwerkingen worden in de openbaarheid gebracht. Onder meer door een gedrukte publicatie die breed onder gemeenten wordt verspreid.

De volgende architecten zijn uitgenodigd:

 • Rogier van den Berg Zandbelt&vandenBerg;
 • Edzo Bindels Edzo Bindels;
 • Jaap van den Bout Palmboom & van den Bout;
 • Ineke Hulshof Hulshof Architecten;
 • Olv Klein .FABRIC;
 • Marc Koehler Marc Koehler Architects;
 • Hans Oerlemans Okra landschapsarchitecten;
 • Robert Broesi MUST Stedenbouw;
 • Nathalie de Vries MVRDV;
 • Art Zaaijer Art Zaaijer architect;
 • Jeroen Atteveld Heren 5 architecten;
 • Pieter Sprangers Stereo Architects;
 • Jan Konings Jan Konings;
 • Mercé de Miguel i Capdevila Gemeente Rotterdam, dS+V.

Procedure
Het programma voor de meervoudige opdracht is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een meervoudige opdracht, zoals beschreven in KOMPAS. 

Resultaat
De jury van de meervoudige studieopdracht Uitgebalanceerd: stedenbouw voor particuliere opdrachtgevers is op 28 oktober jl. bijeen geweest voor het beoordelen van de tien inzendingen die werden ingediend voor de eerste ronde van deze wedstrijd. Na rijp beraad werden drie inzendingen geselecteerd voor uitwerking in de tweede ronde. Dat zijn (in volgorde van inzending):

 • Particulier Opdrachtgeverschap in de vierde dimensie, Hans Oerlemans Okra landschapsarchitecten
 • Het Kleine Collectief, Pieter Sprangers Stereo Architects
 • Denk groot om klein te bouwen, Jaap van den Bout Palmbout Urban Landscapes
De overwegingen van de jury worden toegelicht in het juryrapport dat na de tweede beoordelingsronde openbaar wordt. Ook de niet geselecteerde inzendingen zullen worden opgenomen in de publicatie die verschijnt naar aanleiding van deze meervoudige studieopdracht. De tweede ronde sluit op 2 december 2011 om 17.00 uur.
Opdrachtgever
Architectuur Lokaal

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.