Ontwerpwedstrijden - Innovaties voor het Rijnwaalpad
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Innovaties voor het Rijnwaalpad

Om ideeën te genereren voor innovaties voor het RijnWaalpad, schrijven de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de Fietsersbond een ideeënprijsvraag uit.

Bij deze prijsvraag gaat het erom vernieuwende ideeën te bedenken die het fietsgebruik op de route verhogen en de kwaliteit van de route voor de fietser vergroten. Kwaliteitsverbetering van de route kan gaan om verbeteringen op het gebied van samenhang, directheid, aantrekkelijkheid, veiligheid en comfort. Ideeën kunnen zich richten op de ruimtelijke inrichting, het verkeerskundig ontwerp, (verkeers)techniek, de vormgeving, het productontwerp, en/of  (toegepaste) beeldende kunst, al dan niet in combinatie met de inzet van  communicatiemiddelen. Een multidisciplinaire aanpak wordt nadrukkelijk gestimuleerd. Ideeën dienen bij te dragen aan het hoogwaardige imago van de route in de ogen van de (potentiële) gebruiker. Communicatieve elementen zijn gekoppeld aan fysieke elementen die de fietser waarneemt of ervaart.

De ideeën moeten realistisch zijn, zodat ze in de praktijk uitgevoerd kunnen worden. De stadsregio Arnhem Nijmegen zal bij de aanleg van het RijnWaalpad bekijken welke innovatieve ideeën daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Uitvoering wordt echter niet gegarandeerd. Daarnaast zullen de ideeën onder de aandacht worden gebracht bij de initiatiefnemers van alle andere snelfietsroutes die momenteel in Nederland worden uitgewerkt.

Procedure
De uitschrijver heeft met het Steunpunt overlegd over de inrichting van de procedure. Het wedstrijdprogramma is opgesteld conform het model-wedstrijdprogramma Kompas bij Prijsvragen.

Resultaat
Professionals:
  • 1e prijs: Via Vici, Mooredesign (Nijmegen)
  • 2e prijs: de Verleiding, Royal Haskoning (Nijmegen)  
  • 3e prijs: in het licht van seizoenen, LichtOntwerp (Rotterdam)

Studenten:
  • 1e prijs: Innovatief & Interactief, Robert Wouters, Mike van Houtum, Geert Janssen, Piet Suijkerbuijk (Technische Universiteit Eindhoven)
  • 2e prijs: Cycling 2.0, Dirk Arts, N.W.H. Nelissen, R.R. de Pagter
    (Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde)
  • 3e prijs: Fast and Tasty, Echo Agripa Sembiring, Austin I. Majajah, Ann Orji, Arpad Majuk, E. Angga (Saxion University of Applied Science)
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.