Ontwerpwedstrijden - Open oproep: Strategieën voor programmatische stedenbouw
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open oproep: Strategieën voor programmatische stedenbouw

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur organiseert een openbare ideeënprijsvraag (er is geen sprake van een voorselectie op basis van het portfolio zoals bij de Vlaamse Open Oproep). Ontwerpers worden opgeroepen voorstellen in te dienen voor het ontwikkelen van strategieën voor programmatische stedenbouw om de samenhang te vernieuwen, met oog voor de huidige en toekomstige economische en maatschappelijke condities. In hoeverre kan en moet stedenbouw bijdragen aan het beter functioneren van de samenleving? Heeft de stad als ‘emancipatiemachine’ nog toekomst? Is stedenbouw katalysator van nieuwe ontwikkelingen of past haar een bescheiden rol als ‘tuinier’?  Per geselecteerd voorstel wordt maximaal € 7.500 beschikbaar gesteld.

Resultaat
De volgende voorstellen zijn door de selectiecommissie geselecteerd voor verdere uitwerking. Het Stimuleringsfonds voor Architectuur stelt hiervoor €7.500 per voorstel beschikbaar.

  • Knooppunten_Een zachte infrastructuur voor de Netwerkstad Nederland, Urbanist
  • Studio Sport, SHIFT A+U
  • Urban Dating, Karres en Brands
  • Stimulerende werkomgevingen, Urban Xchange
  • Coöperatie Boeren, Burgers & Bouwlui, Roos Berendsen
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.